head_banner

Култура на компанијата

Компанија Култура01

ТИМСКА РАБОТА редовно организира тимски излети секоја година

Компанија Култура02

Одбележување на Меѓународниот ден на жената со ТИМСКА РАБОТА

Компанија Култура03

Групна фотографија од годишниот состанок на ТИМСКА РАБОТА

Компанија Култура04

ТИМСКА РАБОТА учество на стандардизирана обука за управување со квалитет

Компанија Култура05

TEAMWORK обезбедува обука за ласерска технологија за вработените

Компанија Култура06

ТИМСКА РАБОТА Ви посакува Вам и на Вашето семејство среќен среде есенски фестивал!